Medizinlexikon

Myelopathie

Das Rückenmark betreffende Krankheit.