Medizinlexikon

Rezidiv

Erneutes Auftreten einer Krankheit.